Elk project is anders, maar er zijn enkele standaarden die we graag zien terugkomen in onze briefings. We bespreken hoe een briefing eruit moet zien voor de twee grootste groepen projecten waaraan we hier bij Pandafish werken. Deze vereisten bestaan uit informatie die cruciaal is om het project te starten
en informatie waarvan we weten dat het nuttig kan zijn om op voorhand al bij stil te staan. Dit zal een tweedelige post zijn waarin we eerst bespreken hoe een design briefing eruit moet zien. Nadien doen we hetzelfde voor een digitaal project.

Om een branding project goed te kunnen starten, is het belangrijk dat wij een zo goed mogelijk idee krijgen van wie het bedrijf is en hoe ze communiceren. Daarom zien we in een briefing graag een beschrijving van de tone of voice waarmee het bedrijf communiceert.

Het kan ook zijn dat de tone of voice nog niet bepaald is, dan is het belangrijk dat er een duidelijke omschrijving is van de waarden van het bedrijf en de doelgroep, zo kunnen wij zelf een tone of voice voorstellen.

Een omschrijving van de doelgroep gaat verder dan enkel B2C of B2B. Aan een vage omschrijving hebben we niets. Het is zowel in het voordeel van onze klant, als van het verloop van het project om duidelijk te weten wie de doelgroep is en wat hen aanspreekt.

Ook bij de omschrijving van de waarden van het bedrijf moet er verder gedacht worden dan de algemene waarden. Omschrijf de waarden ook vanuit de doelgroep. Welke waarden hechten je klanten aan je bedrijf en aan de producten of diensten die je aanbiedt.

Omdat we weten dat dit vaak een moeilijke opgave is, organiseren we hiervoor een deep dive in de vorm van een workshop.

Een laatste aspect dat we nodig hebben om ons zo goed mogelijk te kunnen inleven in de leefwereld van onze klant, is een omschrijving van de markt waarin ze actief zijn. Vooral op vlak van regio is dit belangrijk voor ons. Waar de doelgroep leeft, is een essentieel onderdeel van wie ze zijn en wat hen
bezighoudt. Het is ook een belangrijk aspect van de tone of voice die gepast is om naar hen te communiceren.

Naast een goed idee van wie onze klant is, is het ook belangrijk om te weten wat er al in plaats is qua branding en wat ze juist onder branding verstaan. Welke elementen van hun communicatie willen ze hier mee in trekken. Gaat het om een volledige corporate identity waarin de hele externe en interne communicatie
vervat zit. Of gaat het om slechts online communicatie? Nemen ze de customer service hierin mee, of de ervaring bij aankoop? Voor we aan een project beginnen, moeten hier goede afspraken over gemaakt worden.

Het laatste element dat we nodig hebben is de content. Is er al content in plaats die we kunnen gebruiken om bepaalde elementen op te maken? Dan hebben we die graag op voorhand al ter beschikking. Vaak gebeurt het dat we een project opstarten om een element van de branding voor een klant te creëren. Maar pas wanneer ons design al bijna volledig op punt staat, krijgen we de nodige content input. Dan doen we eigenlijk dubbel werk. Want dan moet het design alsnog worden aangepast aan de content.

Hoe meer we op voorhand ter beschikking krijgen, hoe efficiënter we te werk kunnen gaan.