Voor veel ondernemers is het beangstigend om een doelpubliek samen te stellen. Wanneer je gaat segmenteren ga je namelijk ook meteen mensen uitsluiten. En dat komt vaak over als een verlies van business. Maar niets is minder waar. In dit geval is kiezen zeker niet verliezen. Wanneer je target audience wordt uitgebreid tot ‘iedereen’ wilt dat eigenlijk zeggen dat je niemand aan het targetten bent. Je communicatie en marketing kunnen hier dan niet op afgestemd worden en eigenlijk spreek je niemand aan.

Hoe moet het dan wel?
Vaak is een segmentatieoefening enkel een kwestie van oplijsten welke mensen jouw product of dienst kunnen gebruiken. Voor welke mensen bied jij een oplossing? Maar eens je dat weet, is het werk nog niet gedaan. Je kan best zo nauwkeurig mogelijk gaan targetten. Zodat je middelen zo accuraat mogelijk ingezet worden.
Maar hoe doe je dat als je meerdere markt segmenten hebt die van jouw product of dienst gebruik kunnen maken? Om je keuze te maken kan je gebruik maken van de PVP index. PVP staat voor Personal fulfillment, Value to the marketplace en Profitability. De bedoeling van deze index is dat je elk van deze 3 onderdelen een score op 10 geeft.

1. Personal fulfillment
Dit element gaat over jezelf. Hoe veel voldoening haal je uit het werken met de klanten in dit marktsegment? Je geeft het segment hier een score op 10 enkel en alleen gebaseerd op het plezier en de voldoening die je haalt uit de samenwerking. Soms werken we wel eens samen met klanten die het bloed onder onze nagels halen, omdat we weten dat de samenwerking ons een financieel voordeel zal verschaffen. Maar dat nemen we hier niet mee in rekening voor de bepaling van de score.

2. Value to the marketplace
Hier beoordeel je hoeveel waarde je product of dienst heeft in de markt. Hoeveel zijn de klanten in dit segment bereid om te betalen voor wat jij levert? Deze prijs zal uiteraard samen hangen met de waarde die ze aan jouw product of dienst hechten. Daarom draait dit element volledig om de perceived value die een potentiële klant aan jouw bedrijf verbindt.

3. Profitability
Het laatste element is waarschijnlijk het element waarop je meteen het meeste zicht zal hebben: winstgevendheid. Dit is natuurlijk een heel belangrijk element voor het voortbestaan van een onderneming en kon dus niet ontbreken uit de index. Hierbij is het wel belangrijk dat je een juist zicht hebt op de winstgevendheid. Het gaat niet om hoeveel geld er binnenstroomt maar om hoeveel je nog over hebt nadat alle kosten die je erin hebt gestoken van de inkomsten getrokken zijn.

Deze drie elementen zullen je alvast op weg helpen om je target audience iets nauwkeuriger vast te stellen. Uiteraard gaat het hier niet om het volledig uitsluiten van bepaalde groepen, je kan altijd nog samenwerken met mensen uit een ander segment. Het gaat enkel om een richting die je geeft aan je marketing en dat zal uiteindelijk je ROI ten goede komen.