Het stellen van doelen is de belangrijkste eerste stap in vele bedrijfsprocessen. Je moet namelijk goed voor ogen hebben waar je naartoe werkt. Om je doelen zo goed mogelijk te formuleren en er zeker van te zijn dat iedereen op dezelfde golflengte zit, zorg je er best voor dat je doelen SMART zijn. Maar wat zijn SMART doelen juist?

SMART is een acroniem dat staat voor: specific, measurable, attainable, relevant en timely. Ze helpen je om je doelstellingen te structureren in duidelijk geformuleerde objectieven. Bovendien zorgen ze er ook voor dat je meteen goed weet hoe je je resultaten zal meten en wanneer de doelstelling bereikt is.

Specific
Om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen, moet je je afvragen wat je juist wilt bereiken. Hoe specifieker je kan zijn, hoe beter. Denk na over de wat, wanneer, waar, waarom en wie van deze doelstelling.
Een marketingdoelstelling kan bijvoorbeeld zijn dat je meer leads wilt binnenhalen. Om deze doelstelling specifieker te maken denk je na over hoeveel leads je juist wilt binnen halen, waar ze vandaan moeten komen en hoe je deze doelstelling gaat bereiken.

Measurable
Om te kunnen bepalen of je doelstelling behaald is, is het belangrijk dat je duidelijk stelt hoe je succes gaat meten. Hoeveel leads wil je bijvoorbeeld binnenhalen?
Op basis van deze twee eerste criteria kunnen we bijvoorbeeld volgend doel al formuleren: Ik wil 30 nieuwe leads binnenhalen.
Deze doelstelling is specifiek, je weet duidelijk hoeveel leads je wilt behalen. En het is meetbaar, uit je Google Analytics of je CRM-systeem kan je duidelijk tracken hoeveel nieuwe leads er binnenstromen uit je campagne.

Attainable
Nu je weet wat je wilt bereiken en duidelijk een meetbare doelstelling voor ogen hebt. Is het belangrijk dat je bekijkt of dit doel ook haalbaar is. Heb je bijvoorbeeld tijdens de vorige marketingcampagne maar 10 nieuwe leads binnen gehaald, dan is het misschien te enthousiast om ervan uit te gaan dat je nu 3x zo veel kan behalen. Natuurlijk zijn er een heleboel optimalisaties die kunnen gedaan worden en zou het kunnen dat de tijdspanne anders is. Dus maak voor jezelf de afweging of je doel haalbaar is of niet.

Relevant
Nu je weet wat je doel is en of het doel haalbaar is, is het belangrijk om te bekijken of het doel dat je formuleerde wel relevant is. Je wilt bijvoorbeeld 30 nieuwe leads binnen halen, maar kan je sales afdeling deze nieuwe instroom wel goed verwerken? Of heb je wel genoeg automation systemen in plaats om deze leads verder warm te houden? Dit zijn misschien dingen die je in overweging wilt nemen voor je de campagne start.

Timely
Het laatste element dat belangrijk is om te bekijken is de timing. Je weet dat je 30 nieuwe leads uit je campagne wilt genereren. Maar binnen welke tijdsperiode. Het is belangrijk dat je deadlines in stelt voor jezelf en je team. Zo kunnen jullie tussentijds bekijken of je de deadlines behaalt. Dan kan je ook sneller aan de alarmbel trekken, moest er iets verkeerd lopen.
Bijvoorbeeld: als doel van de gehele campagne wil je 30 nieuwe leads binnenhalen. Dan kan een SMART doel zijn dat je 10 nieuwe leads wilt genereren binnen de eerste 3 weken.
Je hebt er een specifiek aantal op kunnen zetten: 10, dat je kan meten aan de hand van je CRM-systeem. Je weet dat deze doelstelling relevant en bereikbaar is voor jouw organisatie. En er is een duidelijk afgebakende periode om dit aantal te behalen: 3 weken.